ACTIVE - Łączymy gminy

09 września 2020

Nowe trasy ACTIVE rekreacji dla miłośników biegania, nordic-walking oraz kolarstwa górskiego już gotowe.

 “ACTIVE” to licząca ponad 14 km trasa, łącząca sąsiadujące ze sobą gminy: Walim, Głuszycę oraz Jedlinę-Zdrój. Trasa dedykowana jest dla rowerzystów, biegaczy i miłośników nordic-walking. Oznaczono na niej drogowskazy wraz z odległościami do największych atrakcji turystycznych. Trasa przebiega od kompleksu Osówka,  przez Walim, Sztolnie Walimskie, Jugowice, Olszyniec i łączy się z już istniejącymi- 20 kilometrami tras w Jedlinie Zdrój i Głuszycy.

W przyszłości planuje się rozbudowę trasy ACTIVE oraz uruchomienie aplikacji mobilnej, odsyłającej do informacji zamieszczanych na gminnych stronach internetowych, dotyczących mijanych na trasie atrakcji turystycznych, punktów widokowych, czy też gastronomicznych.

Koszty związane z zakupem oznakowania poniosło Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, natomiast montażem tabliczek informacyjnych zajęła się grupa MTB Walim Team.

Zapraszamy do zapoznania się z nowo wyznaczoną trasą ACTIVE, przebiegającą urokliwymi zakątkami GMINY.