Kolejne pieniądze dla PCPR
Opublikowano 28 grudnia 2023

28 grudnia 2023

Powiat Wałbrzyski pozyskał 146.300,00 złotych ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.”.