Złóż wniosek
Opublikowano 09 stycznia 2024

09 stycznia 2024

Zachęcamy do składania wniosków o uzyskanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach w 2024 roku.

 Aby otrzymać wsparcie finansowe ze środków Powiatu Wałbrzyskiego na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, należy w terminie do 31 marca 2024 r. złożyć wniosek, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XI/8/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2020 r., określającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Treść uchwały wraz z wnioskiem i oświadczeniem dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu:Uchwała nr XI/8/2020

Ocena złożonego wniosku zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych materiałów. Analizowane będą: projekt prac, dokumentacja fotograficzna (najlepiej w formie elektronicznej) oraz szczegółowy kosztorys zawierający wycenę prac obliczoną na podstawie obowiązujących norm.